Přidáno do košíku
Přidáno do košíku

GDPR

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost CONTEX PRAHA s.r.o. provozovatel internetového obchodu https://eshop.contexpraha.cz/ se sídlem Praha 6, Mlýnská 60/2, PSČ 16000, IČO: 27889220, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 124426.


Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.


Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

 • plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),

 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů jsou osoby:


 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email obchod@contexpraha.czKupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na obchod@contexpraha.cz.


Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Kontaktní údaje prodávajícího:

Jméno společnosti: CONTEX PRAHA s.r.o.

Sídlo společnosti: Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 16000

Provozovna společnosti: Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 16000

IČO : 27889220

DIČ : CZ27889220

Bankovní spojení CZK : 9200030301/5500

Bankovní spojení EUR : 1034931/2060

E-mail : obchod@contexpraha.cz

x

Používáme cookies

Na našich webových stránkách používáme k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko 'Přijímám vše' souhlasíte s používáním všech souborů cookies. Můžete však navštívit 'Přizpůsobit' a poskytnout tak vámi kontrolovaný souhlas.